W strukturze Instytutu Biologii US została utworzona Katedra Hydrobiologii (Zarządzenie nr 157/ 2019 Rektora US).

Działalność naukowa jest prowadzona również przez instytutowe grupy badawcze oraz indywidualnie przez pracowników badawczych i badawczo- dydaktycznych.