Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii cbmib.usz.edu.pl florafungapomeranica.usz.edu.pl Flora & Funga Pomeranica Occidentalis potamon.usz.edu.pl Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
i Monitoringu Środowiska US
badaniekleszcza.usz.edu.pl Badanie kleszcza genodieta.usz.edu.pl ekobarkod.usz.edu.pl

35 LAT BIOLOGII W SZCZECINIE

Instytut Biologii, utworzony w ramach nowej struktury Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 1.10.2019 r., kontynuuje działalność badawczą w naukach biologicznych rozpoczętą w środowisku akademickim Szczecina w 1985 r. Więcej…

Aktualności

  • 6 SIERPNIA 2020
  Toksoplazmoza w społeczeństwie a zachorowalność na CoVID-19

  Toksoplazmoza w społeczeństwie a zachorowalność na CoVID-19

  W czasopiśmie Scientific Reports zostały opublikowane wyniki badań dotyczące związku pomiędzy zachorowaniami na COVID-19 a roznoszoną m.in. przez koty toksoplazmozą. Jednym z autorów publikacji, tworzących międzynarodowy zespól badawczy, jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii US.  Artykuł naukowy: A negative covariation between toxoplasmosis and CoVID-19 with alternative interpretations, Scientific Reports 10(1):12512, lipiec 2020, online

  Read more
  • 2 LIPCA 2020
  Naukowiec Roku 2020 – konkurs US

  Naukowiec Roku 2020 – konkurs US

  Dr hab. Lidia Skuza, prof. US została wybrana Naukowcem Roku 2020 Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród laureatów znaleźli się również: dr hab. Magdalena Zioło, prof. US (Instytut Ekonomii i Finansów US) oraz dr inż. Jarosław Wątróbski (Instytut Zarządzania US). Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych!

  Read more
  • 29 CZERWCA 2020
  Projekty grantowe „Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab”

  Projekty grantowe „Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab”

  W wyniku interdyscyplinarnych działań badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US uzyskano w maju i czerwcu 2020 r. dofinansowanie dwóch projektów w naborze I grantów dla zespołów naukowych w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   1. „Mobilna stacja sterylizacji”  Głównym celem realizowanego grantu jest stworzenie

  Read more
  • 26 MAJA 2020
  Przyroda nie idzie na kompromis

  Przyroda nie idzie na kompromis

  W Przeglądzie Uniwersyteckim (# 1-3, 2020) został opublikowany wywiad z prof. dr hab. inż. Robertem Czerniawskim. W artykule poruszono kwestie stanu biologicznego i ochrony wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych, związanych głównie z działalnością antropogeniczną.  Dostęp do artykułu: dalej

  Read more
  • 6 MAJA 2020
  Nagroda Fish Passage 2020

  Nagroda Fish Passage 2020

  Projekt renaturyzacji i udrożnienia rzeki Drawy, w którego realizacji bierze udział Katedra Hydrobiologii US oraz studenci kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie tegorocznej edycji Fish Passage 2020 – Międzynarodowej konferencji na temat drożności rzek. Projekt pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”  został oceniony

  Read more
  • 22 KWIETNIA 2020
  EMF 900 MHz i kleszcze

  EMF 900 MHz i kleszcze

  Wyniki badań na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na kleszcze opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie „Ticks and Tick-borne Diseases” (ScienceDirect). Publikacja powstała dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Szafarika, Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu Weterynaryjnego (Słowacja). Jednym z autorów jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii

  Read more