W ramach projektu PotamON została zaplanowana III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących”, w dniach 22 – 24 września 2021 w Łukęcinie.

Organizatorzy: Instytut Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

 

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych, w 2021 roku zamierzamy zorganizować trzecią konferencję „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON” integrującej zdecydowaną większość środowisk naukowych, administracyjnych i społecznych oraz przedsiębiorców, których działalność realizowana jest w szeroko pojętej tematyce gospodarowania wodami płynącymi. Stąd, na konferencję, która odbędzie się w dniach 22-24 września w Łukęcinie, zapraszamy osoby, którym bliskie są problemy wód płynących, i te odnoszące się do ochrony przyrody, i te odnoszące się do potrzeb człowieka. Liczymy, że wymiana doświadczeń skłoni wszystkich do owocnej dyskusji i w konsekwencji do ustalenia wspólnych postulatów dla zrównoważonego korzystania z wód płynących. W ramach konferencji planowane jest wydanie streszczeń referatów i posterów oraz recenzowanej monografii w wydawnictwie znajdującym się na „liście ministerialnej” (80 punktów) pt. „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” opartej o wygłoszone referaty i o inne zgłoszone teksty.

Poniżej znajduje się informacja o ważnych terminach oraz formularz zgłoszeniowy, który prosimy wypełnić i odesłać na adres potamon2017@gmail.com do 15 lutego 2021.

INFORMACJA O KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Paweł Bilski    Prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski
Drawieński Park Narodowy  

Uniwersytet Szczeciński Instytut Biologii
Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

KOMUNIKAT 1