Pracownicy Instytutu Biologii US prowadzą badania naukowe w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplinie nauki biologiczne