W Instytucie Biologii funkcjonują następujące laboratoria

Laboratorium hydrobiologii

Laboratorium hydrobiologii

Laboratorium hydrobiologii znajduje się w sali 016 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium

Laboratorium biologii molekularnej

Laboratorium biologii molekularnej

Laboratorium biologii molekularnej znajduje się w salach 28,29 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium

Laboratorium proteomiki

Laboratorium proteomiki

Laboratorium proteomiki znajduje się w sali 27 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium 

Laboratorium cytogenetyki

Laboratorium cytogenetyki

Laboratorium cytogenetyki znajduje się w sali 34 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium 

Pokój hodowlany

Pokój hodowlany

Pokój hodowlany znajduje się w sali 224A przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium

 

Laboratorium kultur in vitro

Laboratorium kultur in vitro

Laboratorium kultur in vitro znajduje się w sali 215 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium

Laboratorium mikroorganizmów

Laboratorium mikroorganizmów

Laboratorium mikroorganizmów znajduje się w sali 214 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium

Laboratorium biologii molekularnej

Laboratorium biologii molekularnej

Laboratorium biologii molekularnej znajduje się w sali 222 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium

Laboratorium enzymologii

Laboratorium enzymologii

Laboratorium enzymologii znajduje się w sali 222 przy ul. Wąskiej 13.

Strona laboratorium 

Laboratorium genetyki molekularnej

Laboratorium genetyki molekularnej

Laboratorium genetyki molekularnej znajduje się w salach 301 i 310 przy ul. Felczaka 3C.

Strona laboratorium