Laboratorium biologii molekularnej znajduje się w sali 222 przy ul. Wąskiej 13, jest wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy biotechnologii roślin .W laboratorium przy wykorzystaniu nowoczesnych metod biologii molekularnej prowadzone są badania związane z analizą ekspresji genów u roślin, bakterii i grzybów, w ramach realizowanej tematyki badawczej. W ramach prowadzonych badań wykorzystuje się nowoczesny sprzęt do analiz molekularnych m. in. amplifikator kwasów nukleinowych do oznaczania ekspresji genów w czasie rzeczywistym i ilościowej analizy kwasów nukleinowych oraz system do dokumentacji żeli umożliwiający analizę RNA i DNA bez użycia mutagennego bromku etydyny.

Osoba odpowiedzialna: dr Anna Orłowska