Laboratorium biologii molekularnej znajduje się w salach 28,29, 35,37A  przy ul. Wąskiej 13, jest wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy biologii molekularnej. Laboratorium dysponuje sprzętem pozwalającym na następujące badania:

· analiza struktury genomów jądrowego i organellowych roślin i zwierząt

· wykorzystanie barkodingu DNA do identyfikacji gatunkowej

· analiza wpływu nanopierwiastków na organizmy wodne

· analizy mechanizmów naturalnej hiperakumulacji i hipertolerancji roślin na metale ciężkie

· badania zróżnicowania morfologicznego i genetycznego wybranych populacji roślin i zwierząt

· analizy genetyczne materiału roślinnego i zwierzęcego, w tym analizy populacji, gatunków, ustalanie stopnia pokrewieństwa itp.

· identyfikacja i analiza zmienności genetycznej wybranych alleli genów kodujących białka glutenowe przy zastosowaniu markerów molekularnych STS-PCR, AS-PCR, oraz sekwencjonowania

· charakterystyka genów kodujących białkową izomerazę disiarczkową (PDI – Protein Disulfide Isomerase) u pszenicy (Triticum aestivum ) za pomocą techniki PCR i sekwencjonowania

· identyfikacja puroindolinowych alleli oraz genów odporności na patogeny grzybowe w krajowych odmianach pszenicy przy zastosowaniu markerów molekularnych

 

Podstawowa aparatura badawcza:

· System otrzymywania wody ultraczystej do analiz molekularnych ELGA PURELAB Classic

· Aparat do Real-Time PCR BioRad CF X96 Real-Time System, c1000 Touch Thermal Cycler

· System do dokumentacji żeli znakowanych fluoroscencyjnie i chemiluminescencyjnie GBOX F3

· Szybkoobrotowa wirówka z chłodzeniem i oprzyrządowaniem

· Termocyklery c1000

· Spektrofotometr UV-Vis NanoDrop 2000c/2000 o analizy DNA, RNA i białek w mikroobjętości.

· ExperionTM BioRad Stacja do automatycznej elektroforezy chipowej DNA, RNA.

 

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Rutkowska