Laboratorium znajduje się w sali 222 przy ul. Wąskiej 13,  jest wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy biotechnologii roślin. W laboratorium w związku z realizowaną tematyką badawczą, prowadzone są m. in. analizy aktywności enzymów oraz zawartości metabolitów wtórnych przy zastosowaniu metod spektrofotometrycznych.

Osoba odpowiedzialna: dr Anna Orłowska