Laboratorium genetyki molekularnej znajduje się w salach 301 i 310 przy ul. Felczaka 3C. W laboratorium znajduje się sprzęt do badań molekularnych. 

Tematyka badań:

  1. Detekcja DNA patogenów chorobotwórczych dla człowieka przenoszonych przez kleszcze z zastosowaniem metod molekularnych.
  2. Różnicowanie i opracowywanie nowych metod wykrywania chorobotwórczych gatunków Borrelia burgdorferi sensu lato metodami molekularnymi u ludzi i zwierząt. Związki ewolucyjne bakterii z rodzaju Borrelia z rezerwuarem zwierzęcym.
  3. Ocena ryzyka zakażenia krętkami Borrelia po kontakcie z kleszczem – badania komercyjne dla ludności.
  4. Identyfikacja molekularna, analiza zmienności genetycznej i badania filogenetyczne pierwotniaków środowiskowych, w tym chorobotwórczych dla człowieka i zwierząt.
  5. Badania molekularne patogenów z rodzaju Anaplasma i Rickettsia Analiza zmienności w obrębie wybranych genów dla bakterii izolowanych z materiału zwierzęcego.
  6. Analiza molekularna owadów nekrofagicznych.
  7. Mitogenomiczna charakterystyka i zjawisko podwójnie uniparentalnego dziedziczenia (DUI) DNA mitochondrialnego u słodkowodnych gatunków małży.
  8. Zastosowanie metod molekularnych w śledzeniu rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku ślimaka Arion lusitanicus w Polsce.
  9. Badania polimorfizmów genomu mitochondrialnego człowieka. Analiza haplotypów mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Osoby korzystające z laboratorium:

dr hab. Anna Rymaszewska, prof.. US

dr hab. Marianna Soroka, prof. US

dr hab. Beata Wodecka, prof. US

dr hab. Małgorzata Adamska

mgr Barbara Wąsowicz

mgr Patrycja Rakowska

 

Osoba odpowiedzialna: mgr Patrycja Rakowska