W laboratorium hydrobiologii (sala 016, ul. Wąska 13) dysponujemy sprzętem pozwalającym na badania:

– taksonomia i morfologia bezkręgowców wodnych (mikroskopy świetlne, mikroskop odwrócony, mikroskopy stereoskopowe z oprogramowaniem do analizy obrazu mikroskopowego);

– badania eksperymentalne na bezkręgowcach (komora laminarna);

– badania histologiczne organizmów wodnych (mikrotomy cieplarki);

– badania środowiskowe (przesiewarka, mierniki wieloparametryczne);

oraz dygestorium, waga analityczna, suszarka laboratoryjna, demineralizator wody.

Sala wyposażona jest również w rzutnik multimedialny.

Osoba odpowiedzialna: Anna Kompowska