Laboratorium kultur in vitro znajduje się w sali 215 przy ul. Wąskiej 13, jest wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy biotechnologii roślin .W laboratorium prowadzone są badania związane  z wyjaśnieniem mechanizmu indukcji embriogenezy somatycznej Medicago spp. z wykorzystaniem m.in. wysokiej klasy komór laminarnych umożliwiających sterylną pracę z materiałem in vitro oraz komór fitotronowych przeznaczonych do indukcji embriogenezy somatycznej i różnicowania zarodków somatycznych. W laboratorium znajduje się również stanowisko wyposażone w mikroskopy oraz sprzęt umożliwiający wykonywanie zdjęć obrazów mikroskopowych.

Osoba odpowiedzialna: mgr Katarzyna Łagowska