Laboratorium proteomiki znajduje się w sali 27  przy ul. Wąskiej 13, jest wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy biologii molekularnej. Laboratorium dysponuje sprzętem pozwalającym na następujące badania :

· Analiza białek zapasowych ziarna zbóż w oparciu o zasadę stopniowej ekstrakcji białek oraz metodę elektroforetyczną w warunkach denaturujących SDS-PAGE

· Ocena jednorodności i tożsamości odmianowej oraz bioróżnorodności zbóż przy zastosowaniu metod elektroforetycznych takich jak: elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w obecności siarczanu dodecylosodowego (SDS-PAGE), kwaśna elektroforeza w żelu poliakryloamidowym (A-PAGE), elektroforeza dwuwymiarowa -2-DE oraz ogniskowania izoelektrycznego -IEF.

· Zastosowanie metody Western blotting do oznaczania białek.

Podstawowa aparatura badawcza:

· Zestaw do elektroforezy 2-DE wraz z oprogramowaniem, komorą do barwienia i robotem do wycinania prążków z żelu do pracy z materiałem biologicznym o różnej objętości Criterion: EXQuest Spot Cutter – BioRad. · Elektroforeza białek:1-DE, 2-DE, Wester blotting.

· System do wizualizacji białek :Molecular Imager®ChemiDocTMXRS+with Image LabTMSoftware

· Programy do obróbki żeli: PDQuest (BioRad), ImagerMaster 2D

· FastPrep®-24 Instrument – homogenizator

· Skaner do żeli suchych i mokrych.

 

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Rutkowska