W Pracowni Histologii (sala 016, ul. Wąska 13) dysponujemy sprzętem pozwalającym na badania w zakresie budowy histologicznej narządów:

1. Struktura męskiego i żeńskiego układu rozrodczego ryb. Spermatogeneza i oogeneza. Charakterystyka cyklu reprodukcyjnego zwierząt wodnych z różnych warunków siedliskowych

2. Wpływ zanieczyszczeń na strukturę narządów

3. Zmiany pośmiertne w narządach

 

Osoby odpowiedzialne: dr Lucyna Kirczuk, mgr inż. Anna Kompowska