Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktywnością pracowników Instytutu Biologii w mediach. Po naciśnięciu zielonego przycisku poniżej zostaną Państwo przekierowani do strony z wywiadami i artykułami popularnonaukowymi dotyczącymi działalności Instytutu

 

Instytut Biologii US działa aktywnie na rzecz promocji – popularyzacji wiedzy z zakresu nauk biologicznych, głównie w problematyce badawczej i w oparciu o własne osiągnięcia naukowe pracowników (patrz: tematy badawcze). Wśród działań są m.in. eventy, projekty edukacyjne oraz artykuły popularno- naukowe.


Od wielu lat głównym wydarzeniem edukacyjnym i promocyjnym jest ogólnopolska Noc Biologów, współorganizowana wcześniej przez Wydział Biologii US, a od roku 2020 przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US, Instytut Biologii US (BIO) i Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US (NMS).

Koordynator:
prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski (BIO)
robert.czerniawski@usz.edu.pl

Strona www: nocbiologow.pl , nocbiologow.usz.edu.pl


 

 

BIEŻĄCE  PROJEKTY  EDUKACYJNE


EkoBarkod

Metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje wykorzystanie biologii molekularnej w identyfikacji obcych gatunków inwazyjnych, a dzięki temu konstruowaniu skutecznych programów ochrony bioróżnorodności Polski. 

Strona www: ekobarkod.usz.edu.pl

   
POTAMON

Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska US

Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ekosystemów wodnych, jako ważnych obszarów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego. Ponadto Centrum ma na celu integrację różnych środowisk oddziałujących na przyrodę oraz zaangażowanych w jej ochronę

Strona www: potamon.usz.edu.pl