Migracja bocianów – dr Zbigniew Kwieciński

Z nadejściem wiosny w prasie pojawiają się artykuły o migracji ptaków, między innymi bocianów. Nasz pracownik, Pan dr Zbigniew Kwieciński jest koordynatorem badań prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

O migracji bocianów można przeczytać tutaj:

Kopalnia wiedzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Ceny rolnicze

O stanie wód w Województwie Zachodniopomorskim i Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska PotamON – wypowiedź prof. dr hab inż. Roberta Czerniawskiego dla Radia Koszalin

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem

Orliki grubodziobe, żyjące głównie w lasach Doliny Biebrzy, budują gniazda będące małymi ekosystemami – dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US, dr Michał Polakowski

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie długoletniego monitoringu gniazd udowodnili, że orliki grubodziobe, żyjące głównie w lasach Doliny Biebrzy, budują gniazda będące małymi ekosystemami, w których można spotkać nawet 70 gatunków zwierząt.

W pracach badawczych brali udział pracownicy Instytutu Biologii US: dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US oraz dr Michał Polakowski.

Więcej informacji

Stan biologiczny i ochrona wód płynących – prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski

W Przeglądzie Uniwersyteckim (# 1-3, 2020) został opublikowany wywiad z prof. dr hab. inż. Robertem Czerniawskim. W artykule poruszono kwestie stanu biologicznego i ochrony wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych, związanych głównie z działalnością antropogeniczną.

Dostęp do artykułu: dalej

Wyniki badań na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na kleszcze – dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US

Wyniki badań na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na kleszcze opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie „Ticks and Tick-borne Diseases” (ScienceDirect). Publikacja powstała dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Szafarika, Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu Weterynaryjnego (Słowacja). Jednym z autorów jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii US.

Więcej informacji