W dniu 12.03.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Biologii US nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne Panu dr Piotrowi Piliczewskiemu. Temat rozprawy doktorskiej: ” Reakcja na różne gatunki drapieżników zagrażających lęgom w miejskiej populacji kosa w Szczecinie (pn.-zach. Polska)”. Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, zaś promotorem pomocniczym – dr hab. Łukasz Jankowiak.

Dokumenty dotyczące przewodu doktorskiego: BIP US