Wyniki badań na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na kleszcze opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie „Ticks and Tick-borne Diseases” (ScienceDirect). Publikacja powstała dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Szafarika, Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu Weterynaryjnego (Słowacja). Jednym z autorów jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii US.

Efektem tej współpracy jest szereg artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach:

1. Frątczak, M., Vargová, B., Tryjanowski, P., Majláth, I., Jerzak, L., Kurimský, J., Cimbala, R., Jankowiak, Ł., Conka, Z., & Majláthová, V. 2020. Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MH. Ticks and Tick-borne Diseases.

2. Vargová, B., Majláth, I., Kurimský, J., Cimbala, R., Kosterec, M., Tryjanowski, P., Jankowiak, Ł., Raši, T., & Majláthová, V. 2018. Electromagnetic radiation and behavioural response of ticks: an experimental test. Experimental and Applied Acarology 75:85–95.

3. Vargová, B., Kurimský, J., Cimbala, R., Kosterec, M., Majláth, I., Pipová, N., Tryjanowski, P., Jankowiak, Ł., & Majláthová, V. 2017. Ticks and radio-frequency signals : behavioural response of ticks ( Dermacentor reticulatus ) in a 900 MHz electromagnetic field. Systematic & Applied Acarology 22:683–693.

Artykuły te były szeroko komentowane w mediach, m.in.: Nauka w Polsce PAP