Pracownicy Instytutu Biologii US są zatrudnieni w następujących grupach:

  • pracownicy badawczo- dydaktyczni (BAD-DYD) i badawczy (BAD),
  • pracownicy dydaktyczni (DYD),
  • pracownicy naukowo- techniczni oraz inżynieryjno- techniczni (TECH)

Sekretariat naukowy Instytutu (administracja) obsługuje pracownik Sekcji ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze:
inż. Katarzyna Maik (tel. 91 444 1515; ul. Wąska 13 p.10)

 

SPIS ALFABETYCZNY