Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej: strona BIP US

Uchwały RN: wyszukiwarka BIP US

Doktoraty i habilitacje: wyszukiwarka BIP US
Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina: nauki biologiczne

Postępowania awansowe: przejdź

 

 • Rada Naukowa 2.kadencja (2021-2024)

  Przewodnicząca RN: dr hab. Lidia Skuza, prof. US
   
  Członkowie RN zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora US:
  prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski
  prof. dr hab. Agnieszka Popiela
  prof. dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń
  dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
  dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US
  dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US
  dr hab. Marianna Soroka, prof. US
  dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
   
  Członkowie RN posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:
  dr hab. Magdalena Achrem
  dr inż. Ewa Filip
  dr Anna Kalinka
  dr Tomasz Krepski
  dr Agnieszka Maruszewska
  dr Anna Orłowska
  dr Agata Poniewierska- Baran
  dr Łukasz Sługocki
  dr Alicja Trzeciak- Ryczek

   

 • Rada Naukowa 1.kadencja (2019-2020)

  Przewodnicząca RN: dr hab. Lidia Skuza, prof. US
   
  Członkowie RN zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora US:
  prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
  prof. dr hab. Jan Kępczyński
  prof. dr hab. Agnieszka Popiela
  dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
  dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US
  dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US (Wiceprzewodnicząca RN)
   
  Członkowie RN posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:
  dr hab. Łukasz Jankowiak (do 30.09.2020)
  dr hab. Ewa Rębacz-Maron (do 30.09.2020)
  dr Danuta Cembrowska-Lech
  dr Marta Cholewa (do 30.09.2020)
  dr Anna Kalinka
  dr Tomasz Krepski
  dr Anna Orłowska
  dr Łukasz Sługocki
  dr Anna Wierzbicka-Woś (do 30.09.2020)