W strukturze Instytutu Biologii US została utworzona Katedra Ekologii i Antropologii oraz Katedra Hydrobiologii (Zarządzenie nr 45/2021 Rektora US).

Działalność naukowa jest prowadzona również przez instytutowe grupy badawcze oraz indywidualnie przez pracowników badawczych i badawczo- dydaktycznych.