Dyrektor: prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski

Z-ca dyrektora: prof. dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń

 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym w Instytucie Biologii US:

dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US