Dyrektor: prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski

Z-ca dyrektora: dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym w Instytucie Biologii US:

dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US