• Studentki w projekcie EUROPONDS

  Studentki w projekcie EUROPONDS

  Aleksandra Haba i Katarzyna Kuczyńska, studentki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, zostały zakwalifikowane do realizacji międzynarodowego projektu dla młodych naukowców pod nazwą 3rd European FreshProject EUROPONDS. Kandydatury zostały zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, na wniosek dr Tomasza Krepskiego z Instytutu Biologii US. O projekcie: „Aby ocenić często pomijany

  Read more
 • Toksoplazmoza w społeczeństwie a zachorowalność na CoVID-19

  Toksoplazmoza w społeczeństwie a zachorowalność na CoVID-19

  W czasopiśmie Scientific Reports zostały opublikowane wyniki badań dotyczące związku pomiędzy zachorowaniami na COVID-19 a roznoszoną m.in. przez koty toksoplazmozą. Jednym z autorów publikacji, tworzących międzynarodowy zespól badawczy, jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii US.  Artykuł naukowy: A negative covariation between toxoplasmosis and CoVID-19 with alternative interpretations, Scientific Reports 10(1):12512, lipiec 2020, online

  Read more
 • Naukowiec Roku 2020 – konkurs US

  Naukowiec Roku 2020 – konkurs US

  Dr hab. Lidia Skuza, prof. US została wybrana Naukowcem Roku 2020 Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród laureatów znaleźli się również: dr hab. Magdalena Zioło, prof. US (Instytut Ekonomii i Finansów US) oraz dr inż. Jarosław Wątróbski (Instytut Zarządzania US). Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych!

  Read more
 • Projekty grantowe „Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab”

  Projekty grantowe „Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab”

  W wyniku interdyscyplinarnych działań badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US uzyskano w maju i czerwcu 2020 r. dofinansowanie dwóch projektów w naborze I grantów dla zespołów naukowych w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   1. „Mobilna stacja sterylizacji”  Głównym celem realizowanego grantu jest stworzenie

  Read more
 • Przyroda nie idzie na kompromis

  Przyroda nie idzie na kompromis

  W Przeglądzie Uniwersyteckim (# 1-3, 2020) został opublikowany wywiad z prof. dr hab. inż. Robertem Czerniawskim. W artykule poruszono kwestie stanu biologicznego i ochrony wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych, związanych głównie z działalnością antropogeniczną.  Dostęp do artykułu: dalej

  Read more
 • Nagroda Fish Passage 2020

  Nagroda Fish Passage 2020

  Projekt renaturyzacji i udrożnienia rzeki Drawy, w którego realizacji bierze udział Katedra Hydrobiologii US oraz studenci kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie tegorocznej edycji Fish Passage 2020 – Międzynarodowej konferencji na temat drożności rzek. Projekt pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”  został oceniony

  Read more
 • EMF 900 MHz i kleszcze

  EMF 900 MHz i kleszcze

  Wyniki badań na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na kleszcze opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie „Ticks and Tick-borne Diseases” (ScienceDirect). Publikacja powstała dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Szafarika, Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu Weterynaryjnego (Słowacja). Jednym z autorów jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii

  Read more
 • ŚP. Dr Dorota Kawczuga

  ŚP. Dr Dorota Kawczuga

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu ŚP. dr Doroty Kawczugi, wieloletniego pracownika Instytutu Biologii US. Wyrazy współczucia RODZINIE składają pogrążeni w żalu pracownicy Instytutu Biologii US. W intencji naszej zmarłej Koleżanki zostanie odprawiona Msza Św. w dniu 14. kwietnia (wtorek) o godzinie 18.00 w kościele pw. Św. Dominika w Szczecinie, w której będzie można uczestniczyć

  Read more
 • Profesor Robert Czerniawski

  Profesor Robert Czerniawski

  Postanowieniem z dnia 28.02.2020 r. Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych Panu dr. hab. inż. Robertowi Czerniawskiemu, prof. US, p.o. Dyrektora Instytutu Biologii US.

  Read more
 • Dr Piotr Piliczewski

  Dr Piotr Piliczewski

  W dniu 12.03.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Biologii US nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne Panu dr Piotrowi Piliczewskiemu. Temat rozprawy doktorskiej: ” Reakcja na różne gatunki drapieżników zagrażających lęgom w miejskiej populacji kosa w Szczecinie (pn.-zach. Polska)”. Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, zaś promotorem

  Read more

Photostream