W dniach 02-03.06.2022 r. w hotelu Focus przy ul. Małopolskiej 23 w Szczecinie odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich organizowana przez Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W obradach wzięli udział Dziekani, Prodziekani, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Wydziałów Nauk Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, łącznie 53 osoby, oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN 2020-2022 i prof. dr hab. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej a także  przedstawiciele instytucji: z Urzędu Marszałkowskiego Marek Orszewski, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dr Andrzej Grzana, z Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, ZUT w Szczecinie Agnieszka Korpal.

Obrady uroczyście otworzył Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Andrzej Skrendo oraz Dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski.

Podczas Konferencji poruszano zagadnienia związane z działalnością Narodowego Centrum Nauki i Rady Doskonałości Naukowej oraz możliwości aplikowania o środki finansowe z funduszy wojewódzkich i regionalnych.

Na początku obrad zaproszono wszystkich uczestników do wspólnego pamiątkowego zdjęcie. Pierwszy dzień Konferencji zakończył się uroczystą kolacją, która przeciągnęła się do późnych godzin nocnych.

Drugi dzień obrad zakończył się omówieniem spraw organizacyjnych i wybraniem organizatora kolejnej Konferencji Dziekanów, która odbędzie się w listopadzie br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Wszystkim Uczestnikom i Gościom serdecznie dziękujemy!