W imieniu Pani dr hab. Izabelli Rząd z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021, on-line (przy wykorzystaniu Teams). 

Istnieje możliwość zgłoszenia referatu, plakatu lub wyłącznie streszczenia. Planowane jest opublikowanie streszczeń w materiałach konferencyjnych opatrzonych numerem ISBN. Szczególnie serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców – studentów, studenckie koła naukowe oraz doktorantów, dla których zorganizowany został konkurs na „najlepszy” plakat.
 
 
Pytania proszę kierować na adres izabella.rzad@usz.edu.pl
lub telefonicznie nr. tel. (91) 444 16 80