28.01.2021 r., podczas posiedzenia Senatu US, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński wręczył naukowcom naszej Uczelni Medale Komisji Edukacji Narodowej. Medal otrzymała m. in. Pani prof. dr hab. Ewa Kępczyńska, pracownik Instytutu Biologii US. Medal KEN jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Serdeczne gratulacje dla Pani Profesor oraz pozostałych nagrodzonych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.