Projekt renaturyzacji i udrożnienia rzeki Drawy, w którego realizacji bierze udział Katedra Hydrobiologii US oraz studenci kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie tegorocznej edycji Fish Passage 2020 – Międzynarodowej konferencji na temat drożności rzek. Projekt pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”  został oceniony jako najlepszy w tej kategorii projekt na świecie.
Wykonawcą projektu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Pracownicy Instytutu Biologii US (prof. dr hab. Robert Czerniawski, dr Tomasz Krepski, dr Łukasz Sługocki) i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego (Katarzyna Kuczyńska, Aleksandra Haba, Wiktor Wańczyk, Szymon Truszkowski) w porozumieniu z RDOŚ realizują zadania w zakresie monitoringu prowadzonych działań i ich wpływu na stan przyrodniczy Drawy. 
 
Informacja na temat nagrody znajduje się pod poniższym linkiem:
 
 
Galeria:

Fot 1. Studenci kierunki ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego na świeżo wybudowanej przepławce w Kamiennej na rzece Drawie. Od lewej: Aleksandra Haba, Katarzyna Kuczyńska, Wiktor Wańczyk, Szymon Truszkowski. (Fot. Robert Czerniawski)

 


Fot 2. Pobór prób biologicznych w celu monitoringu warunków biologicznych przepławki dla ryb na rzece Słopica. Od lewej: Artur Furdyna (koordynator terenowy projektu Life+Drawa), Katarzyna Kuczyńska, Aleksandra Haba, Szymon Truszkowski, Wiktor Wańczyk, dr Tomasz Krepski (Fot. Robert Czerniawski)

 


Fot 3. Studenci kierunku ochorna i inżynieria środowiska przyrodniczego na zajęciach terenowych z Hydrologii i gospodarowania wodą, nad renaturyzowanym odcinkiem cieku Sucha (dopływu do Drawy) w ramach Life+Drawa. (Fot. Robert Czerniawski)

 


Fot 4. Przepławka w Kamiennej na Drawie w trakcie prac budowlanych (Fot. Robert Czerniawski)

 


Fot 5. Pobór prób bentosu z górnego odcinka Korytnicy, rzeki bezpośrednio objętej projektem Life+Drawa. Od lewej: Katarzyna Kuczyńska, dr Tomasz Krepski

 


Fot. 6. Studenci kierunku ochorna i inżynieria środowiska przyrodniczego na zajęciach terenowych z Hydrologii i gospodarowania wodą, w górnej części budowanej przepławki Kamienna na Drawie NA pierwszym planie Artur Furdyna tłumaczy zasady działania przepławki (Fot. Robert Czerniawski)

 


Fot. 7. Studenci kierunku ochorna i inżynieria środowiska przyrodniczego na zajęciach terenowych z Hydrologii i gospodarowania wodą, w dolnej części budowanej przepławki Kamienna na Drawie (Fot. Robert Czerniawski)