Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że w dniu 11.02.2021 r. Pan prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski, Dyrektor Instytutu Biologii,  odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

Oficjalna strona Prezydenta RP

Zdjęcia pochodzą z: facebook Katedry Hydrobiologii IB US