Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie podpisali umowę o współpracy w zakresie monitoringu biologicznego efektów projektu pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest jednym z najdroższych w historii Unii Europejskiej projektów dotyczących renaturyzacji rzek. Cieszymy się, ponieważ od lat jesteśmy żywo zainteresowani stanem przyrodniczym rzeki Drawy. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony LIFEDrawaPL 

Facebook LIFEDrawaPL