Z radością informujemy, że prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski, Dyrektor Instytutu Biologii US, otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie akt powołania do udziału w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w latach 2020-2025.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Informacje o Radzie Ochrony Przyrody