Pan prof. Robert Czerniawski został zaproszony do uczestnictwa w premierze raportu UN Global Compact Network Poland “Małe elektrownie wodne w Polsce”. 

Spotkanie jest transmitowane on-line pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=3sEQlCnt-QE

Plan spotkania:

14:00 Słowo wstępne Kamil Wyszkowski Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy oraz Zofia Piwowarek Dyrektorka Programu Climate Positive UN Global Compact Network Poland

14:05 Debata „Jak wspierać rozwój małych elektrowni wodnych w Polsce”

Ewa Malicka, Prezeska Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Przemysław Wierzbicki, Partner Zarządzający KKLW Wierzbicki i Wspólnicy

Robert Lizak, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych DISE

Dr. Sebastian Szklarek, Rada Klimatyczna UN Global Compact Network Poland

Prof. dr. hab. inż. Robert Czerniawski, Dyrektor Instytutu Biologii, Kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytet Szczeciński

14:50 Nagranie przemówienia Fransa Timmermansa na temat potrzeby przyspieszenia transformacji energetycznej

14:55 Słowo wstępne na temat bezpieczeństwa energetycznego Kamil Wyszkowski Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

15:00 Debata „Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe a rozwój małych elektrowni wodnych”

Ewa Sufin-Jacquemart, Prezeska Fundacja Strefa Zieleni

Piotr Meler Prezes Zarządu Energa OZE S.A.

Mariusz Gajda Dyrektor Zarządzający Energa OZE S.A.

Patryk Demski Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.

15:40 Podsumowanie dyskusji i zakończenie premiery

Zachęcamy do posłuchania!