Postanowieniem z dnia 28.02.2020 r. Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych Panu dr. hab. inż. Robertowi Czerniawskiemu, prof. US, p.o. Dyrektora Instytutu Biologii US.