Studenckie koła naukowe wspierane przez Instytut Biologii

 


Studenckie Koło Naukowe MatriX

Studenckie Koło Naukowe Biologów Komórki „Matrix”
opiekun: dr Ewa Filip

Fanpage Facebook


 

Studenckie Koło NaukowePLantX”
opiekun: prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

Działa od kwietnia 2014 roku, zrzesza studentów kierunków biologicznych Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, zainteresowanych tematem szeroko pojętej biotechnologii zielonej.
W ramach działalności koła członkowie realizują własne projekty badawcze, uczestniczą w konferencjach oraz angażują się w akcje promocyjne jak np. Noc Biologów.


  Studenckie Koło Naukowe „CancerX”
opiekun: dr Agnieszka Maruszewska

Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologów
opiekun: dr Łukasz Sługocki

Strona internetowa


Neutrofil – SKN Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych
opiekun: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

Fanpage Facebook Instagram Strona internetowa

 


  Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów i Immunologów
opiekun: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

SKN Wąsatka

Studenckie Koło Naukowe Zoologii Kręgowców „Wąsatka

Koło Naukowe Zoologii Kręgowców „Wąsatka” działa od 1997 roku. Koło skupia studentów i osoby zainteresowane szeroko rozumianą zoologią kręgowców, w szczególności ornitologią. W ramach działalności koła realizowane są tematy badawcze:

  • monitoring sów Puszczy Wkrzańskiej;
  • monitoring przelotnych i zimujących populacji ptaków wodnych na Pomorzu Zachodnim;
  • liczenie ptaków zimujących w Szczecinie;
  • inwentaryzacja bociana białego w woj. zachodniopomorskim;
  • uczestnictwo w pracach naukowych zespołu badawczego (np. w badaniach miejskiej populacji kosa i badaniach ornitologicznych na Cmentarzu Centralnym);

Ponadto, Koło Naukowe „Wąsatka” aktywnie bierze udział w akcjach popularyzujących naukę i wiedzę o środowisku przyrodniczym (w szczególności o krajowej awifaunie) poprzez czynny udział w programach i/lub organizację: Zimowego Ptakoliczenia oraz Nocy Biologów i Wiosny Biologów organizowanych na US.

Członkowie koła biorą również udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach biologicznych. Dwukrotnie wyjeżdżali do Macedonii w ramach europejskiego projektu „Youth in Action” (Improve social & life skills of young people facing social exclusion and marginalization). Są autorami i współautorami kilkunastu publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i kilku z tzw. listy filadelfijskiej.

Informacje o aktualnie podejmowanych działaniach koła są dostępne na stronie FB „Wąsatki”