W czasopiśmie Scientific Reports zostały opublikowane wyniki badań dotyczące związku pomiędzy zachorowaniami na COVID-19 a roznoszoną m.in. przez koty toksoplazmozą. Jednym z autorów publikacji, tworzących międzynarodowy zespól badawczy, jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii US. 

Artykuł naukowy: A negative covariation between toxoplasmosis and CoVID-19 with alternative interpretations, Scientific Reports 10(1):12512, lipiec 2020, online Research Gate

Doniesienie prasowe: Nauka w Polsce PAP