W wyniku interdyscyplinarnych działań badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US uzyskano w maju i czerwcu 2020 r. dofinansowanie dwóch projektów w naborze I grantów dla zespołów naukowych w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

1. „Mobilna stacja sterylizacji” 
Głównym celem realizowanego grantu jest stworzenie prototypu taniej i mobilnej stacji sterylizacji, która przyczyni się do walki ze skutkami wystąpienia COVID-19 oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Grant jest realizowany przez pracowników US w składzie:
dr Dorota Kostrzewa-Nowak (lider/kierownik projektu) – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US
dr Anna Wierzbicka-Woś (główny wykonawca) – Instytut Biologii US
dr Robert Nowak (główny wykonawca) – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US
dr Danuta Cembrowska-Lech (główny wykonawca) – Instytut Biologii US
mgr Agata Kulińska – (pracownik inżynieryjno-techniczny) – Instytut Biologii US
mgr inż. Joanna Kubaszewska (pracownik naukowo-techniczny) – Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US
oraz we współpracy z Katedrą Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Okres realizacji grantu: od 25 maj 2020 r. do 25 sierpień 2020 r.
Kwota grantu: 149 996 PLN

Zespół opracowujący mobilną stację sterylizacji, CBSFC US

Więcej zdjęć: Galeria US

 

2. ,,Bezpieczny transporter materiału zakaźnego”

Głównym celem realizowanego grantu jest stworzenie bezpiecznego pojemnika transportowego, dobrze zabezpieczającego zwierające materiał zakaźny wymazówki a jednocześnie łatwego w obsłudze podczas pracy w laboratorium. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, „ok. 5% próbek przekazywanych do laboratoriów diagnostycznych jest przygotowywane i przesyłane w sposób uniemożliwiający ich diagnostykę”. Dlatego też istotne z punktu widzenia zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 jest opracowanie takiego rozwiązania, które jednocześnie nie będzie sprawiało problemów przy
otwieraniu i wydobywaniu wymazówki.
Wynikiem dotychczasowych działań lidera oraz głównych wykonawców tego zespołu jest opracowane zgłoszeni wynalazku zarejestrowanego Urzędzie Patentowym RP pt. „pojemnik do bezpiecznego transportu materiału zakaźnego” (P.434139 [WIPO ST 10/C PL434139]).
Grant jest realizowany przez pracowników US w składzie:
dr Robert Nowak – (lider/kierownik projektu) – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US
dr Anna Wierzbicka-Woś (główny wykonawca) – Instytut Biologii US
dr Dorota Kostrzewa-Nowak (główny wykonawca) – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US
mgr Agata Kulińska – (pracownik inżynieryjno-techniczny) – Instytut Biologii US
mgr inż. Joanna Kubaszewska (pracownik naukowo-techniczny) – Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US
oraz we współpracy z Katedrą Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Realizowany projekt zakończy się budową prototypu urządzenia i pozwoli na osiągnięcie 6. stopnia gotowości technologicznej.
Kwota grantu: 149 996 PLN

 

Informacje: