The Scientific and Technological Research Council of Turkey zaakceptował projekt: „A new modelling for pollen and allergen emission dynamics”, do którego jako specjalistę z zagranicy zaproszono dr hab. Agnieszkę Grinn-Gofroń, prof. US z Instytutu Biologii US. Trzyletni projekt jest realizowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Ankarze i obejmuje wybrzeże oraz góry leżące nad Morzem Czarnym.

Projekt ma za zadanie określić potencjał alergiczny pyłku Ambrosia artemisifolia i traw (Poaceae) przy pomocy pomiarów wykonywanych w trzech rejonach Turcji: Zonguldak, Ankara i Gebze. Dodatkowo wykazana będzie korelacja z czynnikami meteorologicznymi i topografią terenów. Hipoteza zakłada, że pyłek ambrozji dociera do Turcji z Ukrainy i Rosji oraz przez zachodnie rejony Morza Czarnego.

Do badań zostaną użyte aparaty wolumetryczne typu Burkard i cyklonowe próbniki powietrza.

Określenie trasy i wysokości stężeń pyłku i alergenów na podstawie danych meteorologicznych dostarczy dodatkowych informacji do przyszłych badań nad alergenami. Dodatkowo monitorowanie pyłku Ambrosia i alergenów Amb a 1 dostarczy ważnych informacji o ich potencjale wywoływania alergii, i to zadecyduje czy te alergeny powinny zostać uwzględnione w panelach testów skórnych.

Zdj. 1. Ambrosia Zdj. 2. Cyklonowy próbnik powietrza  
   
Zdj. 3. Aparat wolumetryczny (pułapka) typu Burkard  
 
 Zdj. 4. Pyłek Ambrosia pod mikroskopem elektronowym. Źródło: laboratorium aerobiologii, UAM Poznań