Pracownicy Instytutu Biologii US prowadzą badania naukowe w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplinie nauki biologiczne

Biomanipulacja w jeziorze Wielgie

Biomanipulacja w jeziorze Wielgie

Badania środowiskowe oraz zabiegi zarybieniowe – biomanipulacji w jeziorze Wielgie (Dobiegniew, Pojezierze Dobrzyńskie), prowadzone w latach 2018 – 2020.

Więcej: strona www projektu

EMF 900 MHz i kleszcze

Wpływ pola elektromagnetycznego na zachowanie się kleszczy

Więcej: Aktualności

Gęsi w Kotlinie Biebrzańskiej

Ekologia wiosennego postoju migracyjnego gęsi w ich ważnej skali kraju ostoi – Kotlinie Biebrzańskiej

Dotychczas opublikowanych zostało kilka artykułów tematycznych w renomowanych czasopismach, takich jak: Avian Biology Research i Ornis Fennica. Ich wykaz znajduje się na stronie ResearchGate

Badania ekologii kani rudej i kani czarnej

Badania ekologii kani rudej Milvus milvus i kani czarnej Milvus migrans w ich ważnej ostoi w zachodniej Polsce.

Badanie populacji lęgowej tych ptaków, parametrów rozrodczych oraz migracji, do czego stosowane są kolorowe obrączki i nadajniki telemetryczne.

Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab

Odpowiedzialny społecznie Proto_lab

Dwa projekty związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, realizowane w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020.
1. Mobilna stacja sterylizacji
2. Bezpieczny transporter materiału zakaźnego

Więcej: strona www projektów

Jesienna migracja ptaków wróblowych (Akcja Bałtycka)

Badania migracji jesiennej ptaków wróblowych wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku.

Projekt prowadzony przez Uniwersytet Gdański w ramach Akcji Bałtyckiej. Publikacja: PEERJ 2020

Zarodniki w powietrzu - projekt europejski COST CA18226

Modelowanie prognostyczne stężeń i sezonów zarodników w powietrzu i korelacje ich kompozycji z zagospodarowaniem terenu, parametrami meteorologicznymi i zanieczyszczeniami powietrza

Projekt europejski COST, CA18226 New approaches in detection of pathogens and aeroallergens

Alergenne białka w gatunkach rodzaju Leptosphaeria

Analizy molekularne alergennych białek i ich właściwości w gatunkach rodzaju Leptosphaeria

Artykuł naukowy: ScienceDirect, Annals of Allergy, Asthma & Immunology