W Instytucie Biologii funkcjonują następujące pracownie

Pracownia histologii

Pracownia histologii

Pracownia histologii znajduje się w sali 016 przy ul. Wąskiej 13.

Strona pracowni 

Pracownia biologii i kriokonserwacji nasienia

Pracownia biologii i kriokonserwacji nasienia

Pracownia biologii i kriokonserwacji nasienia znajduje się w sali 203C przy ul. Felczaka 3C.

Strona pracowni 

Pracownia badań potencjału terapeutycznego roślin

Pracownia badań potencjału terapeutycznego roślin

Pracownia badań potencjału terapeutycznego roślin znajduje się w sali 031 przy ul. Felczaka 3C.

Strona pracowni

Pracownia Herbarium Stetinensis

Pracownia Herbarium Stetinensis

Pracownia Herbarium Stetinensis znajduje się w sali 26 przy ul. Wąskiej 13. 

Strona pracowni