Pracownia Herbarium Stetinense znajduje się w sali 26 przy ul. Wąskiej 13. 

Herbarium stanowi integralny system wiedzy o bioróżnorodności Pomorza Zachodniego w odniesieniu do roślin i grzybów. Składowymi projektu są zielnik Herbarium Stetinense oraz Zachodniopomorski Atlas Rozmieszczenia Roślin i Grzybów (ZARRiG).

Gromadzimy kolekcje zielnikowe oraz dane o stanowiskach gatunków roślin, grzybów
i porostów. Zajmujemy się również digitalizacją zbiorów w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”.

Kurator Herbarium: prof. dr hab. Agnieszka Popiela

Opiekun Herbarium: mgr Bartosz Kurnicki

dane kontaktowe:

e-mail: herbarium.stetinensis@usz.edu.pl

tel.: 91 444 1563

Strona Herbarium