Pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy Instytutu Biologii US są zatrudnieni na stanowiskach:
– profesorzy (prof. dr hab.),
– profesorzy uczelni (dr hab., prof. US),
– adiunkci z habilitacją (dr hab.),
– adiunkci (dr),
– asystenci (mgr).

Poniżej przedstawiono sylwetki pracowników wg powyższego podziału.

Profesorzy

Profesorzy US

Adiunkci z habilitacją

Adiunkci

Asystenci

 • mgr Aleksandra Bańkowska

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe: zoologia bezkręgowców

  Dorobek naukowy: profil ResearchGate

  Kontakt:

 • mgr Dominika Bębnowska

  Stanowisko:

  • asystent

  Dorobek naukowy:

  Kontakt:

 • mgr Rafał Hrynkiewicz

  Funkcje:

  • członek zespołu „Immunologii Doświadczalnej i Immunobiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych
  • członek Komisji Rektorskiej ds. rozwoju narzędzi informatycznych w Uniwersytecie Szczecińskim
  • sekretarz Komisji ds. nagród i odznaczeń w Instytucie Biologii (w kadencji 2021-2024)

  Zainteresowania naukowe: wirusologia, immunologia, mikrobiologia

  Dorobek naukowy:

  Kontakt:

 • mgr inż. Kinga Rybak

  Stanowisko:

  • asystent

  Dorobek naukowy:

  Kontakt:

 • mgr Barbara Wąsowicz

  Funkcje:

  Stanowisko:

  • asystent

  Dorobek naukowy:

  Kontakt: