Instytut Biologii US współpracuje w uczelniami, instytucjami badawczymi oraz jednostkami pozarządowymi:

Behavioral Genomics Group, Max Planck Research Group

FUNDACJA