Temat badawczy:

Staropolskie zielniki lekarskie i etnobotanika jako źródło wiedzy o potencjale protekcyjnym i terapeutycznym dzikich roślin krajowych w badaniach nad komórkami nowotworowymi.

dr Agnieszka Maruszewska

dr Agata Wszołek

dr Anna Bucior – Kwaczyńska

 

 

Zakres badań:

– hodowle in vitro komórek nowotworowych (rak jelita grubego, rak wątroby, rak piersi, białaczka promielocytowa)

– wytwarzanie ekstraktów z suszu roślinnego

– badanie właściwości przeciwutleniających, wychwytu reaktywnych form tlenu

– badania cytotoksyczności

– badania potenjału antyproliferacyjnego

– badania potencjału proapoptotycznego

– badania potencjału antymetastatycznego

– badania molekularne – ekspresji genów i poziomu białek

 

 

Współpraca międzyuczelniania:

– Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Najważniejsze zaplecze aparaturowe:

– pracownia hodowli komórek in vitro

– cytometer BD FACSCalibur

– HPLC

– zestawy do elektroforezy

– termocykler

– BD Pathawy – obrazowanie przyżyciowe komórek z mikroskopią konfokalną

– czytnik wieloparametrowy: pomiar absorbancji, fluorescencji, luminescencji (dla płytek 96-dołkowych)

 

 

Osoby odpowiedzialne: dr Agnieszka Maruszewska, mgr Magdalena Rutkowska

Boks hodowli komórek nowotworowych

Pracownia cytometrii przepływowej