W dniach 5-12 czerwca br. odbyła się ekspedycja naukowa pracowników Katedry Hydrobiologii Instytutu Biologii US do Rwandy. W ekspedycji wzięli udział prof. dr hab. Robert Czerniawski, dr Tomasz Krepski, dr Łukasz Sługocki oraz doktorantka mgr inż. Katarzyna Kuczyńska, absolwentka ochrony środowiska.

 

Badania naukowe prowadzone były wspólnie z Rwanda Environmental Monitoring Agency (REMA) oraz University of Rwanda. Prowadzono prace badawcze wód płynących uchodzących do jeziora Kivu, pod którym znajdują się bogate złoża gazu ziemnego. Celem badań było określenie struktur taksonomicznych mikrobezkręgowców oraz makrobezkregowców rzek i strumieni w zależności od warunków środowiskowych terenu.

Wiele zbadanych przez naszych naukowców rzek, nie było do tej pory poddanych takim badaniom, a z całą pewnością tak szczegółowym i tak intensywnym. Zebrano reprezentatywną liczbę prób, których analiza pozwoli na publikowanie interesujących wyników oraz snucie nowych wniosków, dających możliwości prowadzenia nowych badań, przez wiele kolejnych lat w równikowym regionie Afryki.

W prace laboratoryjne, a w przyszłości mamy nadzieję również terenowe, zaangażowani zostaną studenci kierunku Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego. Już na przełomie roku 2023/2024 wspólnie z naszymi partnerami z Rwandy planowane są warsztaty z zakresu oceny stanu ekosystemów wodnych, w zakresie tych samych przedmiotów jakie realizujemy na kierunku Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego i według wymogów jakie stawiane są przez Unię Europejską.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją.