Z radością informujemy o naborze na nowy kierunek z wykładowym językiem angielskim – Hydrobiology.

To kierunek dla osób zainteresowanych biologią wody, które chcą rozwijać swoje zainteresowania światem ożywionym w hydrosferze.

Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii wód, opartej na biologii, ekologii, biologii molekularnej, chemii i geografii. W trakcie zajęć w laboratorium, w terenie oraz podczas wykładów student zapozna się ze składnikami ożywionymi i nieożywionymi wód, w odniesieniu do typów zbiorników wodnych i obszarów, na których występują.

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie jako laboranci, specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej, pracownicy naukowi uczelni wyższych, właściciele i pracownicy firm i instytucji realizujących zadania związane z ochroną przyrody i środowiska.

Więcej informacji o Hydrobiology