Z radością informujemy o naborze na nowy kierunek studiów – Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego

Kierunek jest dedykowany osobom zainteresowanym przyrodą, które pragną rozwijać swoje zainteresowania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. 

W trakcie zajęć w laboratorium i wykładów, a także zajęć terenowych student zapozna się ze składnikami przyrody oraz dowie się  jak  funkcjonują ekosystemy w oparciu o wiedzę na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym. Uzyska również wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii, które są niezbędne w skutecznym zarządzaniu ochroną środowiska przyrodniczego. Posiadając silne podstawy przyrodnicze oraz znając metody zarządzania absolwent z łatwością odnajdzie się na rynku pracy.

Nasi absolwenci znajda zatrudnienie w instytucjach ochrony środowiska takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w biurach doradztwa ekologicznego, firmach prowadzących audyt środowiskowy, firmach zajmujących się rekultywacją i ochroną środowiska czy urzędach miast/gmin lub w urzędach marszałkowskich.

Więcej informacji o nowym kierunku studiów