Z radością informujemy o utworzeniu w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii Katedry Ekologii i Antropologii. 

W skład Katedry wchodzą następujący pracownicy Instytutu:

dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US – kierownik katedry

dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US

dr Michał Polakowski

dr Zbigniew Kwieciński

mgr Beata Kiriaka

Strona internetowa Katedry