Laboratorium mikroorganizmów znajduje się w sali 214 przy ul. Wąskiej 13, jest wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy biotechnologii roślin. W laboratorium prowadzone są badania z zakresu biotechnologii zielonej, związane z wyjaśnieniem mechanizmu promocji wzrostu roślin przez ryzobakterie oraz indukcji odporności roślin na patogeny. W ramach prowadzonych badań wykorzystuje się m. in. komory laminarne umożliwiające bezpieczna pracę z mikroorganizmami (bakterie, grzyby) oraz urządzenia przeznaczone do inkubacji i prowadzenia hodowli bakteryjnych i grzybowych w kontrolowanych warunkach temperaturowych. W laboratorium znajduje się również nowoczesny system do analizy systemu korzeniowego różnych gatunków roślin.

Osoba odpowiedzialna: mgr Piotr Karczyński