Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej: strona BIP US

Uchwały RN: wyszukiwarka BIP US

Doktoraty i habilitacje: wyszukiwarka BIP US
Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina: nauki biologiczne

Postępowania awansowe: przejdź

 

Skład Rady Naukowej w kadencji pierwszej (do 31.12.2020 r.)

Przewodnicząca RN: dr hab. Lidia Skuza, prof. US
 
Członkowie RN zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora US:
prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
prof. dr hab. Jan Kępczyński
prof. dr hab. Agnieszka Popiela
dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US
dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US (Wiceprzewodnicząca RN)
 
Członkowie RN posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:
dr hab. Łukasz Jankowiak (do 30.09.2020)
dr hab. Ewa Rębacz-Maron (do 30.09.2020)
dr Danuta Cembrowska-Lech
dr Marta Cholewa (do 30.09.2020)
dr Anna Kalinka
dr Tomasz Krepski
dr Anna Orłowska
dr Łukasz Sługocki
dr Anna Wierzbicka-Woś (do 30.09.2020)