Studiuj u nas! Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii cbmib.usz.edu.pl florafungapomeranica.usz.edu.pl Flora & Funga Pomeranica Occidentalis potamon.usz.edu.pl Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
i Monitoringu Środowiska US
badaniekleszcza.usz.edu.pl Badanie kleszcza genodieta.usz.edu.pl ekobarkod.usz.edu.pl Slide

35 LAT BIOLOGII W SZCZECINIE

Instytut Biologii, utworzony w ramach nowej struktury Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 1.10.2019 r., kontynuuje działalność badawczą w naukach biologicznych rozpoczętą w środowisku akademickim Szczecina w 1985 r. Więcej…

No results found for
No results found for

Aktualności

  • 22 KWIETNIA 2020
  EMF 900 MHz i kleszcze

  EMF 900 MHz i kleszcze

  Wyniki badań na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego o częstotliwości 900 MHz na kleszcze opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie „Ticks and Tick-borne Diseases” (ScienceDirect). Publikacja powstała dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Szafarika, Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu Weterynaryjnego (Słowacja). Jednym z autorów jest dr hab. Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii

  Read more
  • 9 KWIETNIA 2020
  ŚP. Dr Dorota Kawczuga

  ŚP. Dr Dorota Kawczuga

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu ŚP. dr Doroty Kawczugi, wieloletniego pracownika Instytutu Biologii US. Wyrazy współczucia RODZINIE składają pogrążeni w żalu pracownicy Instytutu Biologii US. W intencji naszej zmarłej Koleżanki zostanie odprawiona Msza Św. w dniu 14. kwietnia (wtorek) o godzinie 18.00 w kościele pw. Św. Dominika w Szczecinie, w której będzie można uczestniczyć

  Read more
  • 20 MARCA 2020
  Profesor Robert Czerniawski

  Profesor Robert Czerniawski

  Postanowieniem z dnia 28.02.2020 r. Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych Panu dr. hab. inż. Robertowi Czerniawskiemu, prof. US, p.o. Dyrektora Instytutu Biologii US.

  Read more
  • 12 MARCA 2020
  Dr Piotr Piliczewski

  Dr Piotr Piliczewski

  W dniu 12.03.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Biologii US nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne Panu dr Piotrowi Piliczewskiemu. Temat rozprawy doktorskiej: ” Reakcja na różne gatunki drapieżników zagrażających lęgom w miejskiej populacji kosa w Szczecinie (pn.-zach. Polska)”. Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, zaś promotorem

  Read more
  • 12 MARCA 2020
  Dr Agata Flejter-Wojciechowicz

  Dr Agata Flejter-Wojciechowicz

  W dniu 12.03.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Biologii US nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne Pani dr Agacie Flejter- Wojciechowicz. Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie biegaczowatych (Carabidae) do oceny zróżnicowania biologicznego wybranych fitocenoz łąk użytkowanych ekstensywnie w dolinie rzeki Iny”. Promotorem pracy był dr hab. Przemysław Śmietana, prof. US. Dokumenty

  Read more
  • 1 PAźDZIERNIKA 2019

  Wykaz zmian w ramach kierunków studiów, wydziałów oraz dziekanatów od dnia 01.10.2019 r.

  Wykaz zmian w ramach kierunków studiów, wydziałów oraz dziekanatów od dnia 01 października 2019 r.

  Read more